0

0,00 Kč

celkem: 0,00 Kč
včetně DPH
Přejdi do košíku
Košík
Účet

Vnitřní oznamovací systém

Společnost Vaše DEDRA, s.r.o. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Vaše DEDRA, s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v pracovněprávním vztahu, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Vaše DEDRA, s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem

  • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: whistleblowing@dedra.cz 
  • telefonicky prostřednictvím telefonního čísla: 491 513 845
  • osobně (pro sjednání osobního podání kontaktujte příslušnou osobu na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle v pracovní dny v době 9-11 hod.)
  • písemně zasláním poštou na adresu: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice – při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku „NEOTVÍRAT - WHISTLEBLOWING“

Příslušná osoba Vaše DEDRA, s.r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

Alena Pitáková    +420 491 513 845