0

0,00 Kč

celkem: 0,00 Kč
včetně DPH
Přejdi do košíku
Košík
Účet

ODEBÍRÁME pouze ZELENOU ELEKTŘINU

Již od 1. 1. 2020 jede provoz naší firmy na ZELENOU ENERGII získanou z obnovitelných zdrojů. 🌍 Podporujeme tím další EKOLOGICKÉ PROJEKTY udržitelného rozvoje.

Společnost Vaše DEDRA, s.r.o. odebírá již od 1. ledna 2020 POUZE ZELENOU ENERGII. heart

  • získanou z obnovitelných zdrojů  (větrné, vodní, solární a další obnovitelné zdroje)
Podporujeme tím ekologické projekty, které jsou postaveny na myšlence trvale udržitelného rozvoje.
Jedině tak můžeme uspokojovat naše potřeby přítomnosti, aniž bychom oslabovali možnosti budoucích generací.
 
 
 
 
 
 

Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí je: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy, nebo za přispění člověka.“

Definice podle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie: „obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.“

Autor článku:
František Černý
Šéfík ve společnosti Vaše DEDRA s.r.o.
Publikováno:
14.09.2020

Pošli to dál...

0